Tổng thống Argentina Marci quyết định tái tranh cử

Ngày 11/6, Tổng thống Argentina Mauricio Macri đã thông báo về quyết định tái tranh cử cho cuộc bầu cử vào diễn ra vào ngày 27/10. Ông Macri hy vọng sẽ có thể tiếp tục lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ này thêm nhiệm kỳ 4 năm nữa.

Trung tâm Tin tức