Tổng kết và trao giải "Văn hay chữ tốt" lần thứ 20

Tại đường sách TP.HCM, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tổ chức tổng kết và trao giải Hội thi Văn hay chữ tốt lần thứ 20 và Hội thi Lớn lên cùng sách lần thứ 5.

Trung tâm Tin tức