Tổng cục quản lý thị trường kiểm tra, xử lý các đơn vị kinh doanh doanh hàng giả tại TP.HCM

Tổng Cục quản lý thị trường phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra tại 6 tụ điểm kinh doanh tại quận 1, quận 10, TP.HCM phát hiện hàng chục ngàn mặt hàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn đã được bảo hộ ở Việt Nam.

Trung tâm Tin tức