Tổng cục Du lịch gửi thư xin lỗi du khách Australia

Sau khi du khách người Australia bức xúc về dịch vụ nghỉ đêm không đúng như lời mời chào khi tham quan Di sản thiên nhiên thế giới, Tổng cục Du lịch Việt Nam đã có thư xin lỗi gửi du khách này.

Trung tâm Tin tức