Tổng Công ty Đường sắt công bố lịch bán vé tàu Tết Kỷ Hợi 2019

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tổ chức chạy thêm 15 đôi tàu nhằm phục vụ tối đa nhu cầu đi lại của nhân dân và tổ chức tốt công tác vận chuyển hành khách trong dịp Tết (từ 23/1/2019 đến hết 22/2/2019).

Trung tâm Tin tức