Tốc độ phát triển kinh tế các nước châu Á sẽ giảm

Ngày 22/9, Ngân hàng phát triển châu Á cho biết, tốc độ phát triển kinh tế của các nước đang phát triển trong khu vực có thể bị giảm sút cho ảnh hưởng của biến chủng Delta.

Nguồn: Trung tâm Tin tức