Truyền hình Thanh niên

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Bến Nghé, Quận 1 lần thứ VII

Đại hội được tổ chức nhằm đánh giá lại việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong nhiệm kì 2014 - 2019; đồng thời xác định mục tiêu, nhiệm vụ các chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên của phường.

Truyền hình Thanh niên
Xem thêm