Tọa đàm văn hóa ẩm thực và doanh nghiệp chủ đề "Người Việt hàng Việt"

Với chủ đề "Người Việt hàng Việt", các doanh nghiệp chủ lực trong ngành sản xuất bột như Công ty Việt Nam kỹ nghệ bột mì Vikybomi, Công ty liên doanh bột mì quốc tế Intermix đã cùng chia sẻ những định hướng về phát triển sản phẩm và thị trường.

Trung tâm Tin tức