Tọa đàm "Tính tiếp cận của người khuyết tật với thành phố thông minh"

Tọa đàm "Tính tiếp cận của người khuyết tật với thành phố thông minh" đã được Trung tâm Khuyết tật và phát triển DRD tổ chức tại TP.HCM.

Trung tâm Tin tức