Tọa đàm "Phục hồi và phát triển du lịch trong bình thường mới”

Buổi tọa đàm được tổ chức với mục đích nhằm trao đổi, tìm ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong ngành du lịch, thúc đẩy sự phục hồi và phát triển trở lại.

Nguồn: Trung tâm Tin tức