Tọa đàm "Báo chí - Xuất bản sáng tạo, đồng hành cùng thành phố, vì cả nước"

Sáng 19/6, Ban Tuyên giáo Thành ủy vừa tổ chức tọa đàm "Báo chí - xuất bản sáng tạo, đồng hành cùng thành phố, vì cả nước" trong việc thực hiện thành công Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM".

Trung tâm Tin tức