Tòa án Anh xác định phiên điều trần dẫn độ người sáng lập Wikileaks

Một thẩm phán Anh đã ấn định sẽ tổ chức phiên điều trần toàn diện về yêu cầu dẫn độ nhà sáng lập Wikileaks sang Mỹ vào tháng 2/2020.

Trung tâm Tin tức