Tỏ tình hoàn mỹ - Tập 10

Mặc dù là người quen, biết chị em Ánh Dương - Thùy Dung từ trước, nhưng có lẽ Vũ Thịnh không ngờ được là mình sẽ nhận được tình cảm từ cả hai. 

 Tỏ tình hoàn mỹ - 19g30 chủ nhật trên kênh HTV7.

Video Chương trình khác
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
21g30 - Thứ Năm - HTV7
21g - Thứ Hai - HTV7
20g30 - Thứ Năm - HTV7
22g45 hàng ngày - HTV9
Các chương trình truyền hình thực tế dành cho người trẻ