Tờ 20 bảng Anh mới chính thức được lưu hành

Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) vừa chính thức cho lưu hành tờ bạc 20 Bảng Anh mẫu mới, với tuyên bố: đây là tờ giấy bạc an toàn nhất từ trước đến nay của nước này.

Trung tâm Tin tức