Tình trạng thất nghiệp ở Mỹ được cải thiện

Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, lần đầu tiên có gần 1.000.000 lao động Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Đây được coi là một tín hiệu tích cực, trong bối cảnh triển vọng của nền kinh tế đầu tàu thế giới vẫn còn ảm đạm.

Trung tâm Tin tức