Tình trạng người tiêu dùng chọn lựa thực phẩm bằng "thị giác"

Việc mua thịt tươi vốn là thói quen lâu nay của người dân theo cảm tính, gây hạn chế cho việc tiêu thụ các loại thực phẩm đông lạnh.

Trung tâm Tin tức