Tỉnh Siem Reap của Campuchia cấm ăn thịt chó

Tỉnh Siem Reap trở thành địa phương đầu tiên của Campuchia ban hành lệnh cấm giết mổ và buôn bán thịt chó.

Trung tâm Tin tức