Tính lệ phí trước bạ cho nhà chung cư

Sở Xây dựng TP.HCM đã có văn bản hướng dẫn điều chỉnh quy đổi về thời điểm tính toán đối với bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn TP.HCM.

Theo Trung tâm tin tức