Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 của UBND quận 8

Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cùng các thành viên trong tổ công tác do Chủ tịch UBND TP giao đã có buổi làm việc tại quận 8 nhằm đánh giá, rà soát tình hình thực hiện các nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2018.

Trung tâm Tin tức