Tỉnh Hải Dương kết thúc cách ly xã hội toàn tỉnh

Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đã ra quyết định kết thúc cách ly xã hội toàn tỉnh và tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Trung tâm Tin tức