Tin lũ trên sông Thương và các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lũ hạ lưu sông Thương, sông Cả đang lên. Trong khi đó, hạ lưu sông Mã đang dao động ở mức đỉnh; còn sông Chu, thượng lưu sông Mã và sông Cả đang xuống.

Trung tâm Tin tức
Xem thêm