Tin học lớp 6 - Bài 2: Chủ đề A "Máy tính và cộng đồng 2"

Tin học lớp 6 - Bài 2: Chủ đề A "Máy tính và cộng đồng 2"

Ở bài 2 môn Tin học, các em sẽ được tìm hiểu về vai trò của máy tính trong hoạt động thông tin, cách biểu diễn văn bản, hình ảnh, âm thanh trong máy tính.
Tin học lớp 6 - Bài 1: Chủ đề A - Máy tính và cộng đồng

Tin học lớp 6 - Bài 1: Chủ đề A - Máy tính và cộng đồng

Chủ đề A - Máy tính và cộng đồng bao gồm các nội dung: Thông tin - thu nhận và xử lý thông tin, Lưu trữ và trao đổi thông tin.
Dạy học trực tuyến lớp 6 và lớp 9 trên kênh HTV Key

Dạy học trực tuyến lớp 6 và lớp 9 trên kênh HTV Key

Bên cạnh các giờ học trực tuyến của lớp 1 - lớp 2, các môn học của khối lớp 6 - lớp 9 cũng sẽ được phát sóng trên kênh HTV Key và phát lại trên kênh YouTube Ôn Bài.