Tín hiệu lạc quan trong điều trị COVID-19

Qua số liệu thống kê tuần cuối của tháng 7, tương quan giữa ca mắc và ca điều trị khỏi đã có những tín hiệu lạc quan khi số ca mắc tính theo ngày đi theo chiều ngang, còn số ca xuất viện liên tục tăng.

Nguồn: Trung tâm Tin tức