Tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão trong hôm nay (6/11), cấp độ rủi ro thiên tai lên đến cấp 3 - theo cảnh báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn.

Trung tâm Tin tức