Tìm virus Corona bằng cách theo dõi nước tiểu và không khí

Các nhà nghiên cứu và Đại học Bang Rio de Janeiro (UERJ) đang theo dõi sự lây lan của virus corona chủng mới trong một cộng đồng, bằng cách theo dõi không khí và nước thải.

Trung tâm Tin tức