Tìm thị trường cho sản phẩm công nghiệp Việt Nam

Tìm kiếm thị trường đầu ra cho các sản phẩm công nghiệp - công nghiệp hỗ trợ, là một trong những mục tiêu chính của triển lãm vừa được khai mạc vào ngày 11/12 tại TP.HCM.

Trung tâm Tin tức