Tìm lại thanh xuân cùng nhóm "Ngựa hoang"

Thanh xuân không chỉ là tuổi trẻ mà còn là những kỉ niệm mà nếu qua rồi sẽ không bao giờ tìm lại được. Nhưng tất cả đều có thể một lần nữa trở về với bộ phim "Tháng năm rực rỡ"


 

Trung tâm Tin tức