Khởi nghiệp sáng tạo

Tìm hiểu sâu về khái niệm và vai trò của "Doanh nghiệp Xã hội"

Từ năm 2014, khái niệm "Doanh nghiệp Xã hội" mới có tính chính danh, đây là một xu hướng mới của các doanh nghiệp, với vai trò đóng góp nhiều hơn cho xã hội về kinh tế, thương mại, phát triển những sáng kiến kinh doanh.

Xem thêm
Chiếc xe xanh
Biệt đội X6 - tập 144

Biệt đội X6 - tập 144

Lê Lộc, Bửu Đa, Minh Dự và bản acoustic "lầy lội"
Bố là tất cả - Tập 46

Bố là tất cả - Tập 46

3 chị em Minh Thảo quyết định sẽ ra tòa