Tìm giải pháp thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt Nam tại thị trường trong nước

Vừa qua, hội nghị tuyên truyền, phổ biến các mô hình cung ứng hàng hóa thiết yếu Việt Nam tại KCX, KCN đã được tổ chức. Hội nghị do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Công thương thực hiện.

Trung tâm Tin tức