Tìm giải pháp nâng cao chất lượng du lịch tại Việt Nam

Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng sức chi tiêu của du khách là những vấn đề đang được Nghị trường Quốc hội bàn luận, tìm giải pháp.

Trung tâm Tin tức