Tìm giải pháp để du lịch Việt Nam "cất cánh"

Diễn đàn cấp cao Du lịch Việt Nam lần 2, năm 2019 là sự kiện gặp gỡ, đối thoại công-tư quy mô quốc gia, mục tiêu là nhằm tạo sự bứt phá, bền vững, cải thiện năng lực cạnh tranh của du lịch Việt.

Trung tâm Tin tức