Tiểu thương chợ truyền thống vượt khó phục hồi buôn bán sau đại dịch

Trong nhiều giải pháp được tiểu thương áp dụng, thì việc tập trung phục vụ khách nội địa và kiên nhẫn chờ đợi khách vào chợ được xem là nỗ lực lớn nhất của tiểu thương để phục hồi buôn bán.

Trung tâm Tin tức