Tiêu chuẩn thịt mát có lợi cho ngành chăn nuôi

Nếu ở các nước tiên tiến thịt mát đã được tiêu dùng từ rất lâu thì ở Việt Nam, khái niệm "thịt mát" với người dân lại rất mơ hồ. Hiện Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng bộ tiêu chuẩn cho thịt mát. Nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế c

Trung tâm Tin tức