Tiêu chí phân loại nguy cơ người nhiễm COVID-19

Bộ Y tế vừa ban hành tiêu chí phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó có bốn tiêu chí gồm nguy cơ thấp, trung bình, cao và rất cao.

Nguồn: Trung tâm Tin tức