Tiết kiệm điện nhờ chong hoa cúc bằng đèn led

Sử dụng đèn Compact để chong đèn cho cây cúc mang lại nhiều hiệu quả. Nhưng với sự tiến bộ của công nghệ, ngày nay việc sử dụng đèn LED lại càng hiệu quả hơn - cả về mặt tiết kiệm điện lẫn tầng suất khai thác cây hoa cúc.

Trung tâm Tin tức