Tiếp tục thông tin tàu cá mang biển kiểm soát NT 02000 TS bị nạn trên biển Vũng Tàu

Vị trí tàu bị nạn khi đó cách Cầu Cảng mới, khu vực Vịnh Côn Sơn khoảng 5 hải lý.

Trung tâm Tin tức