Tiếp tục nỗi lo ô nhiễm kênh, rạch mùa mưa tại TP.HCM

Chú trọng các giải pháp về công trình trong việc chỉnh trang hệ thống kênh rạch nội đô tại TP.HCM vẫn chưa phát huy hết tối đa hiệu quả.Nhiều dự án cải tạo vẫn tiếp tục nằm chờ thi công, trong khi đó phần lớn đây đều là những khu vực bị ô nhiễm.

Trung tâm Tin tức