Tiếp tục khai thác tiềm năng giữa TP.HCM - Saint Petersburg

Thăm và làm việc tại Viện Hồ Chí Minh tại thành phố Saint Petersburg; thăm Rạng Đông - chiến hạm huyền thoại từng tham gia Thế chiến I và Thế chiến II... là một số hoạt động của Đoàn đại biểu TP.HCM tại thành phố Saint Petersburg.

Trung tâm Tin tức