Tiếp tục giữ vững tinh thần phòng chống dịch COVID-19

Các bộ, ngành, địa phương và người dân cần tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán 2021.

Trung tâm Tin tức