Tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm hai tuần

Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong ký văn bản khẩn kéo dài giãn cách theo Chỉ thị 16 thêm 14 ngày, kể từ 0g ngày 2/8, tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi TP cho đến hết thời gian giãn cách.

Nguồn: Trung tâm Tin tức