Tiếp nối chặng mới của chương trình chạy tiếp sức "Lên cùng Việt Nam"

Chương trình chạy tiếp sức "Lên cùng Việt Nam" đã về đến TP.HCM và tiếp tục đường chạy tương lai đến Cần Thơ.

Trung tâm Tin tức