Tiếng Việt lớp 2 - Bài 26: Viết chữ hoa C - Đặt tên cho bức tranh

Trong bài 26, môn Tiếng Việt lớp 2, các em sẽ cùng học cách viết chữ C hoa và đặt tên cho bức tranh nhé!

Đan Quỳnh