Tiếng Việt lớp 1 - Bài 28: Chữ ng, ngh

Bài học hôm nay giúp các em làm quen với các chữ cái chữ ng (Viết thường) và chữ ngh (Viết thường).

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm