Tiếng Việt lớp 1 - Bài 27: G g gh

Bài học hôm nay giúp các em làm quen với các chữ cái G (In hoa), chữ g (Viết thường), chữ gh (Viết thường).

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm