Tiếng rao 4.0 - Tập 6

Trong hơn một tiếng đồng hồ, Color Man đã nhanh chóng bán hết 150 hộp gỏi, vượt qua mục tiêu ban đầu để thu về số tiền 22,5 triệu đồng giúp đỡ chú bán gỏi U70 chữa bệnh cườm mắt.

"Tiếng rao 4.0" - 20g25 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7.

Video Chương trình khác
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
22g45 hàng ngày - HTV9
20g30 - Thứ Năm - HTV7
22:45 - Thứ Ba - HTV7
23g - Chủ Nhật - HTV7
Diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9/2021