Tiếng rao 4.0 - Tập 10

"Tiếng rao 4.0" tiếp tục lập kỷ lục tại Cần Thơ khi thu về gần 200 triệu đồng trong một tiếng đồng hồ bán bánh bò giữa mưa. 

"Tiếng rao 4.0" - 20g25 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7.

Video Chương trình khác
Tháng 7/2021 trên HTV7
Cải lương, Kịch nói, Vầng trăng cổ nhạc, Ngân mãi chuông vàng
21g30 - Thứ Năm - HTV7
20g25 - Thứ 6 - HTV7
21g30 - Thứ Năm - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7