Tiếng rao 4.0 - Tập 1

Tiếng rao 4.0 - Tập 1 Thử thách bán 250 ly siro đá bào cho ông bà Tư

Tập 1 vừa lên sóng với câu chuyện xúc động của cụ Tư với 20 năm rong ruổi trên đường phố bán đá bào mưu sinh nuôi vợ tai biến.

"Tiếng rao 4.0" - 20g25 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7.

Xem video
Tiếng rao 4.0 - Tập 1

Tiếng rao 4.0 - Tập 1

Tiếng rao 4.0 - Tập 1 Thử thách bán 250 ly siro đá bào cho ông bà Tư
Cụ ông 20 năm ròng rã kiếm sống bằng món siro đá bào

Cụ ông 20 năm ròng rã kiếm sống bằng món siro đá bào

Tập 1 vừa lên sóng với câu chuyện xúc động của cụ Tư với 20 năm rong ruổi trên đường phố bán đá bào mưu sinh nuôi vợ tai biến.