Tiếng Anh lớp 9 - Bài 1: Vocabularies Practice

Tiếng Anh lớp 9 - Bài 1: Vocabularies Practice

Môn Tiếng Anh lớp 9 bắt đầu với phần luyện tập từ vựng.
Dạy học trực tuyến lớp 6 và lớp 9 trên kênh HTV Key

Dạy học trực tuyến lớp 6 và lớp 9 trên kênh HTV Key

Bên cạnh các giờ học trực tuyến của lớp 1 - lớp 2, các môn học của khối lớp 6 - lớp 9 cũng sẽ được phát sóng trên kênh HTV Key và phát lại trên kênh YouTube Ôn Bài.