Tiến tới phê chuẩn hiệp định EVFTA

Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu đã thông qua khuyến nghị phê chuẩn Hiệp định tự do thương mại (FTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (IPA) Việt Nam - Liên minh châu Â.

Trung tâm tin tức