Tiện ích của Căn cước Công dân mới

Từ đầu năm nay, CCCD mới có gắn chip điện tử bắt đầu được triển khai trên toàn quốc. Theo kế hoạch thì đến ngày 1/7 sắp tới, khoảng 50 triệu thẻ sẽ được cấp. Vậy thẻ căn cước công dân gắn chíp có gì đặc biệt?

Trung tâm Tin tức